Leczenie drewna

Leczenie drewna w sposób całkowicie bezinwazyjny bez konieczności stosowania preparatów chemicznych. Istne antidotum na wiele specyficznych sytuacji związanych z trudnościami zwalczania szkodników drewna w drewnianym budownictwie, konstrukcjach nośnych czy też wszelkich pracach konserwatorskich gdzie wykluczone zostały tradycyjne metody inwazyjne. 
Dzięki ogromnej  mobilności urządzeń możemy pracować wszędzie tam gdzie konieczna jest interwencja. 
Dysponujemy podnośnikami hydraulicznymi do pracy na typowych wysokościach kondygnacji, również w budownictwie zabytkowym (do 3,5 m) 

Urządzenie wykorzystuje mikrofale, czyli elektromagnetyczne pole rozproszone o długości fali mieszczącej się pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, zaliczane do fal radiowych. Szybkozmienne pole powoduje, że cząsteczki wody, będące z budowy dipolami, orientują się względem kierunku pola. Powoduje to ruch cząsteczek, którego wynikiem jest wydzielanie się ciepła na skutek tarcia molekularnego.
Efektem jest mocne nagrzanie obiektów zawierających wodę lub inne substancje o budowie dipolowej, a więc na przykład ciał ksylofagicznych owadów żerujących w drewnie, które mają w sobie więcej wody niż drewno, w którym żerują. Owady giną na skutek śmierci termicznej w temperaturze 50 – 60°C. Dezynfekcji ulegają również wszelkie zarodniki grzybów i pleśni. 

Dzięki iniekcji mikrofalowej, fale wnikają głęboko w strukturę drewna, działając w całym jego przekroju, dlatego mamy pewność co do totalnej dezynsekcji. Ponadto, dzięki lokalnemu działaniu, możemy ograniczyć prace do miejsca występowania problemu, dzięki czemu koszty renowacji są proporcjonalne. Również brak jakiejkolwiek kwarantanny jest tutaj jednym z kluczowych atutów. Proces jest 100 % EKO. 

Proces odbywa się pod stałą kontrolą kamery termowizyjnej. Dzięki temu zachowane są procedury bezpieczeństwa przed ewentualnym uszkodzeniem materiału
z którym pracujemy. Obrazy po lewej przedstawiają pracę
z generatorami w widoku kamery termowizyjnej.

Ostatnie zdjęcie przedstawia proces dezynsekcji szkodników drewna
w drewnianej podłodze ( parkiet ).